Bekijk in je browser

visual

Beste leden,

We brengen u met veel plezier weer op de hoogte van de actuele zaken op onze industrieterreinen en binnen OV De Noord. In deze uitgebreide nieuwsbrief aandacht voor:

  • Komende wegwerkzaamheden en diverse wegafsluitingen in de regio;
  • Rapportage Veiligheid en voorzieningen industrieterrein Alblasserdam;
  • Instructie over de App van Alert Security - Samenwerken aan collectieve beveiliging met eDetect;
  • Bestemmingsplan ondergrondse hoogspanningsverbinding;
  • Vervanging "Alblasserdammertjes" door geleiderail;

en we blikken met u terug op de Algemene Ledenvergadering van 27 maart jl.

 

HERHAALDE OPROEP!

Tevens roepen wij u nogmaals op om de enquête m.b.t. collectief vervoer en parkeerdruk op de industrieterreinen in te vullen. Wij hebben reeds een aantal enquêtes ontvangen, maar om het onderzoek een succes te laten worden willen we er graag nog meer. Dus twijfel niet en vul deze direct even in via bovenstaande (oranje) link.

Het kost u slechts een aantal minuten en uw antwoorden zijn van grote waarde voor ons en uiteindelijk ook voor u!

 

We wensen u veel leesplezier.

 

Hartelijke groet,

Bestuur OV De Noord


visual

Diverse afsluitingen N915 en A15 thv N915 in week 16 en 17

Rijkswaterstaat renoveert en vervangt de komende jaren een flink aantal tunnels, bruggen en viaducten en wegen in de provincie Zuid-Holland. Binnenkort starten deze werkzaamheden in onze regio. Samen met de regio doet Rijkswaterstaat er alles aan om de overlast te beperken. Samen zorgen zij ervoor dat de regio ook tijdens ‘de verbouwing’ goed bereikbaar blijft.

Lees meer

visual

Rapportage Veiligheid Nieuwland Parc Alblasserdam

Na de grote brand bij Lascentrum in Alblasserdam in 2016 is in opdracht van Ondernemersvereniging De Noord een uitgebreid rapport opgesteld over de veiligheid en de functionaliteiten van voorzieningen op het Industrieterrein Nieuwland Parc in Alblasserdam. Het rapport is openbaar beschikbaar en downloadbaar voor alle betrokkenen en geïnteresseerden.

Lees meer

visual

eDetect – optimale veiligheid dankzij slimme techniek

Samenwerken aan collectieve beveiliging met eDetect. Een betere veiligheid creëer je samen. De eerste stap hierin begint bij u als ondernemer. Tijdens de ALV heeft u reeds toelichting gekregen op de eDetect App welke voor alle bedrijven op de industrieterreinen in Alblasserdam gratis beschikbaar wordt gesteld. Hier volgt een korte instructie hoe deze te installeren en in gebruik te nemen. Samen werken we aan een veilige omgeving.

Lees meer

visual

Bestemmingsplan ondergrondse hoogspanningsverbinding 150 kv Dordrecht Merwedehaven - Alblasserdam

Ter voorbereiding van de aanleg van het 150kV-kabeltracé hebben de betrokken gemeenten met TenneT TSO B.V. samengewerkt om het bestemmingsplan vorm te geven. Het concept ontwerpbestemmingsplan is toegestuurd aan de verschillende (semi)overheden en belangenorganisaties. Dit plan is in te zien via onderstaande link.

Lees meer

visual

Geleiderail in plaats van 'Alblasserdammertjes' op Bedrijventerrein Vinkenwaard

De paaltjes aan de Wattstraat en Edisonweg op bedrijventerrein Vinkenwaard, worden vanaf dinsdag 10 april vervangen door een geleiderail. OV De Noord heeft zich hier sterk voor gemaakt en is dan ook zeer verheugd dat we in goed overleg met de Gemeente Alblasserdam en ondernemers tot dit alternatief zijn gekomen.

Lees meer

visual

Terugblik Algemene ledenvergadering 27 maart 2018

Afgelopen 27 maart heeft de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. In een gezellige ambiance hebben ca. 40 leden de vergadering bijgewoond. We hopen natuurlijk altijd op een hogere opkomst, maar gezien de drukke agenda’s van alle ondernemers kunnen we spreken van een mooie opkomst.

Lees meer