Word nu lid
#
17 apr 2018;

Bestemmingsplan ondergrondse hoogspanningsverbinding 150 kv Dordrecht Merwedehaven - Alblasserdam

Ter voorbereiding van de aanleg van het 150kV-kabeltracé hebben de betrokken gemeenten met TenneT TSO B.V. samengewerkt om het bestemmingsplan vorm te geven. Het concept ontwerpbestemmingsplan is toegestuurd aan de verschillende (semi)overheden en belangenorganisaties. Dit plan is in te zien via onderstaande link.

We gebruiken steeds meer elektriciteit. Daarnaast is het transport van elektriciteit sterk toegenomen. Om aan deze toenemende vraag en doorvoercapaciteit te kunnen voldoen is het noodzakelijk om in de regio Dordrecht Alblasserdam de capaciteit te vergroten.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de realisatie van een ondergrondse hoogspanningsverbinding van het 150 kV station Dordrecht Merwedehaven naar het 150 kV station Alblasserdam. De ondergrondse hoogspanningsverbinding komt te liggen binnen het grondgebied van drie gemeenten, te weten: Alblasserdam, Dordrecht en Papendrecht.

Via bijgaande link is het plan in te zien.

 

Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met onze secretaris. Ook kunt u nog meer lezen via de website van Tennet.

Contact

Postbus 134, 2950AC Alblasserdam
#

Maandelijks al het nieuws in je mailbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief..

 
Copyright © OVdeNoord    Privacyverklaring & Disclaimer