Bekijk in je browser

visual

Nieuwsbrief 2019 - December

Beste leden,

Graag brengen wij u wederom op de hoogte van actuele zaken op en rond onze industrieterreinen, binnen onze gemeente en onze vereniging.

De volgende onderwerpen brengen wij in deze nieuwsbrief onder uw aandacht:

  •  Afsluiting Wantijbrug
  • Nieuw lid: Metalura
  • Brief van de gemeente: Onderzoek naar verkeer bedrijventerreinen
  • Save The Date: - Cybercongres Drechtsteden
  • Car Speeddate Event 2019: Waar MKB en zelfstandige professionals elkaar ontmoeten

 

Lopende zaken:

Camerabewaking

De al aanwezige camera's op Hoogendijk en Nieuwland Parc worden op het moment iets aangepast, zodat we de data kunnen gaan streamen naar een server, die we bij ons OVdN-lid Maat mogen plaatsen (waarvoor dank). Hiermee gaat de betrouwbaarheid van het systeem omhoog en gaan de kosten voor de mobiele data omlaag.

Op Vinkenwaard komt een zeer uitgebreid nieuw camerasysteem. Het betreft ongeveer 39 camera's verdeeld over 12 speciaal hiervoor te plaatsen masten. Zodra de graafvergunning binnen is voor de masten gaan de werkzaamheden van start. VW is een zeer open bedrijventerrein, waardoor veel camera's noodzakelijk zijn.

 

Voorzieningen Nieuwland Parc

De laatste tijd spelen er diverse zaken op NP betreffende enerzijds internet en telefonie en anderzijds gas- en elektriciteitsvoorzieningen.

In het eerste geval is er sprake van een conflict tussen twee commerciële partijen, waarbij helaas diverse ondernemers op NP last hebben van onderbreking van hun internet- en/of telefoonverbinding. Hoewel OVdN geen partij is in deze situatie worden wij wel op de hoogte gehouden. Wij trachten partijen tot spoed aan te zetten voor het vinden van een oplossing.

In het tweede geval gaat het om de overname van het netwerk door Stedin. Er is een informatiebijeenkomst door Stedin georganiseerd op maandag 9 december. Rendant heeft echter aangegeven dat alles nog onzeker is. Wij zullen de Gemeente Alblasserdam vragen om opheldering aan de ondernemers op NP te geven.

 

Mobiliteit / bereikbaarheid

Onder deze noemer lopen verschillende projecten:

  • Bereikbaarheid NP/HD
  • Parkeerproblematiek HD
  • Herinrichting VW-zuid
  • Parkeerproblematiek VW-noord

Voor alle projecten geldt, dat wij als OVdN in overleg zijn met verschillende betrokken partijen zoals Gemeentes Alblasserdam en Papendrecht, Rijkswaterstaat en natuurlijk onze leden en overige ondernemers op de diverse terreinen. Problematiek op A15 / N3 is natuurlijk leidend. Zolang hier geen goede oplossing voor is, gaat de bereikbaarheid problematisch blijven. We werken echter aan verschillende andere, meestal kleinere, oplossingen. Alles samen zou hopelijk verlichting kunnen brengen.

OVdN gaat een speciale commissie Mobiliteit oprichten

 

Project Opwekken Duurzame Energie

In samenwerking met het Da Vinci College gaat OVdN een aantal studententeams op pad sturen om diverse leden te interviewen en te bekijken wat de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie zijn. Er is in de opleiding speciale aandacht besteed aan dit onderwerp en ook (voor het vak Nederlands) aan interview- en gesprekstechnieken.

We wensen u veel leesplezier en zien u graag binnenkort bij de diverse bijeenkomsten!

Hartelijke groet,

Bestuur OV De Noord


visual

Afsluiting Wantijbrug

Op 20 januari 2020 start Rijkswaterstaat met de renovatie van de Wantijbrug en gaat de brug voor twee en een halve maand dicht. De brug is in slechte staat en moet gerenoveerd worden.

Lees meer

visual

Nieuw lid: Metalura

De afwisseling tussen seizoenen maakt het in Nederland prettig om van het buitenleven te genieten. Iedereen houdt van de lange dagen en avonden in de lente en de zomer, maar in de herfst en de winter valt er ook veel te genieten. Zelfs dan maken we het met de slimme glassystemen van Metalura buiten even gezellig als binnen.

Lees meer

visual

Brief van gemeente: onderzoek naar verkeer bedrijventerreinen

Mobiliteit en bereikbaarheid staan als belangrijke punten op de agenda van de gemeente Alblasserdam. Hierdoor is er een onderzoek gestart naar de verkeersstromen.

Lees meer