Bekijk in je browser

visual

Nieuwsbrief 2022 - juli

Beste leden van OV de Noord,

Vrijdag 1 juli jongstleden was voor OV de Noord, haar leden en alle ondernemers gevestigd op Nieuwland Parc (NP) een gedenkwaardige dag. Op die dag werd eindelijk het gas- en elektriciteitsnetwerk op NP door Rendant overgedragen aan Stedin. Na vele jaren met een grote diversiteit aan problemen, kunnen de ondernemers nu zelf kiezen met welke leveranciers ze zaken willen doen. Er kan naar de toekomst worden gekeken met hopelijk vooruitgang, verbeteringen en verduurzaming. Dat één van de ondernemersverenigingen waaruit OV de Noord is ontstaan al vele jaren geleden is opgericht met als enig doel de problemen met Rendant aan te pakken, geeft wel aan hoe ernstig de situatie was.

Een ander ernstig onderwerp is klimaatverandering en de gevolgen hiervan. Ook hier zijn wij als OV de Noord druk bezig om nu de nodige stappen te zetten, zodat we voorbereid zijn op problemen, die kunnen ontstaan op allerlei gebieden. Wateroverlast is hier een voorbeeld van. We zien het aantal hoosbuien toenemen en zullen maatregelen moeten gaan nemen om de overlast te beperken of te verkorten.

Nina Verheij heeft haar eerste stage gelopen bij Parktrust en heeft toen een prima rapport opgesteld over de wensen en mogelijkheden voor de revitalisering van Vinkenwaard-Zuid. Dit rapport is nu ons uitgangspunt voor de gesprekken met de gemeente die hierover plaatsvinden. De tweede stage voor haar opleiding heeft Nina gelopen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). Ook hier heeft zij weer goed werk verricht door een rapport over potentiële wateroverlast op Vinkenwaard te schrijven en daar uiteraard ook oplossingen voor aan te dragen in de vorm van de Waterbergingstrap. Hierbij zijn de mogelijke problemen en aangedragen oplossingen zondermeer toe te passen op de andere bedrijventerreinen. We zullen ook dit rapport invoegen in de gesprekken over de revitalisering, want diverse maatregelen zijn goed te integreren in de herinrichting van Vinkenwaard. Het zou een gemiste kans zijn om dit niet te doen.

Wij bedanken Nina voor het vele werk en bevelen de rapporten van harte bij u aan. Linkjes staan in de nieuwsbrief.

Rest mij nog om u allen een welverdiende vakantie te wensen. Rust allemaal lekker uit en doe inspiratie op om er straks weer met volle inzet tegenaan te gaan.

Met vriendelijke groet,

Nico Treure
Voorzitter OV de Noord

 

WATEROVERLAST

Zoals een aantal van jullie weten is Nina vanuit de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid de afgelopen maanden bezig geweest met een onderzoek naar wateroverlast op het bedrijventerrein. Verschillende gesprekken zijn gevoerd met ondernemers, zoals Business Center de Mijl, welke al eerder naar voren kwam op de website met een bedrijfsbezoek. In deze nieuwsbrief worden de resultaten van het onderzoek getoond aan de hand van visualisaties. Daarbij dient dit onderzoek als meekoppelkans voor de geplande revitalisering van het bedrijventerrein! 

Klimaatverandering en als gevolg daarvan het te veel aan water spelen een steeds grotere rol in Nederland. Zo ook op bedrijventerreinen kan dit zorgen voor wateroverlast. Op bedrijventerrein Vinkenwaard zorgt het te veel aan water op het moment nog niet voor overlast. Uit het onderzoek is gebleken dat Alblasserdam nog geen ervaringen heeft met hoosbuien en daardoor weinig tot geen overlast ervaart in tegenstelling tot Dordrecht en Zwijndrecht twee jaar geleden. Daar viel zo veel regen in korte tijd dat er meer dan 500 meldingen zijn gemaakt zowel in Dordrecht, als Zwijndrecht.

Omdat het voor de gemeente en vanuit de ‘Regionale Adaptie Strategie’, maar ook voor jullie als ondernemer, belangrijk is om voorbereid te zijn op wat komen gaat, is een advies uitgebracht vanuit de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De zogeheten waterbergingstrap dient als handreiking om als bedrijf en als bedrijventerrein meer bestand te zijn tegen regenbuien. De maatregelen binnen de waterbergingstrap kunnen verschillend zijn voor het bedrijf, afhankelijk van de grootte, het eigen terrein en het budget.

Download hier de waterbergingstrap

Maar hoe ziet dat er dan uit in de praktijk? Binnen het onderzoek is aandacht besteed aan een aantal locaties op het bedrijventerrein welke te maken hebben met plassen op straat of wateroverlast. Hierbij is gebruik gemaakt van maatregelen uit de waterbergingstrap die dienen om het te veel aan water te kunnen afvoeren of bergen en daarmee de wateroverlast te beperken. 

Download hier de locatie uitwerkingen

Heeft u nog vragen naar aanleiding van het advies of wilt u meer weten? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.


visual

Schouw Alblasserdam op 1 juni 2022

Op 1 juni mochten we weer met zijn allen in de bus van Snelle Vliet de schouwronde rijden op de bedrijventerreinen van Alblasserdam. Tijdens deze schouwronde letten we samen met Politie, Brandweer, gemeente Alblasserdam, Alert security, Parkmanagement en ondernemers gevestigd in Alblasserdam erop of de bedrijventerreinen netjes, heel, schoon en veilig zijn.

Lees meer

visual

Overleg brandweer, brandgevaarlijke situaties

Nicolette van Esdonk (Gemeente Alblasserdam) en Monique Walraven (Parkmanager OV de Noord) hebben op woensdag 15 juni samen met Ruud Alblas (adviseur Risicobeheersing Brandweer Zuid-Holland Zuid) een controle ronde gereden over de bedrijventerreinen in Alblasserdam. Hierbij hebben we aandacht gegeven aan de vluchtroutes en brandgevaarlijke situaties in de buitenruimten.

Lees meer