Bekijk in je browser

visual

Nieuwsbrief 2021 - november

Beste leden van OV de Noord,

Dat geduld een schone zaak is weten we allemaal. Soms vraag je je echter af of al dat geduld uiteindelijk ergens toe zal leiden. Gelukkig kan ik voor twee van onze langer lopende projecten melden, dat er belangrijke stappen worden gezet.

Persbericht: Plan voor minder files 

Ten eerste wordt er voor het verminderen van de filedruk op het kruispunt Staalindustrieweg / Grote Beer komende maand door het College van B&W een voorstel aan de gemeenteraad gepresenteerd om de gemaakte plannen uit te kunnen gaan voeren. De daadwerkelijke werkzaamheden zouden na goedkeuring eind 2022 / begin 2023 kunnen beginnen.

Revitalisering VW-Zuid

Ten tweede is er voor het project ‘Revitalisering VW-Zuid’ inmiddels een projectleider aangesteld. Hij zal samen met Bureau Boot, een team van de gemeente Alblasserdam, OV de Noord en ondernemers van VW-Zuid die (nog) geen lid zijn van OVdN, de revitalisatie ter hand nemen. Een eerste kennismaking heeft inmiddels plaatsgevonden. De eerste wensen zijn geïnventariseerd en er is afgesproken om met het projectteam binnenkort letterlijk een rondje op VW-Zuid te gaan lopen om de knelpunten, uitdagingen en wensen met eigen ogen te zien. Er ligt een interessante en grote uitdaging om parkeren, verkeersveiligheid, groen en verduurzaming als thema’s allemaal op de best mogelijke manier aan de orde te laten komen. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden en die gaan we met zijn allen nemen. Bent u dus gevestigd op VW-Zuid en nog geen lid van OVdN, meld u zich dan nu aan op www.ovdenoord.nl. Het kost slechts € 100,- per jaar.

Tenslotte zijn wij nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden. Kijkt u mijn oproep in de vorige nieuwsbrief er nog maar eens op na. U bent van harte welkom.

Voor nu veel leesplezier en veel sterkte en wijsheid in de alweer lastige periode die voor ons ligt.

Hartelijke groet,

Bestuur OV De Noord


visual

Cyberbuddies kunnen ondernemers in jouw gemeente helpen om cybercriminelen buiten de deur te houden

Cybercrime is een groot probleem bij ondernemers. Steeds vaker worden ondernemers de dupe van digitale criminaliteit en worden hun gegevens gewist of moeten zij geld betalen om weer gebruik te kunnen maken van hun computers. Om dit een halt toe te roepen, heeft de Veiligheidsalliantie Rotterdam & het Platform Veilig Ondernemen Rotterdam een subsidie ontvangen voor het project cyberbuddies.

Lees meer

visual

Evaluatie zakelijk energieloket Drechtsteden

Enige tijd geleden is het zakelijk energieloket Drechtsteden gelanceerd.

Lees meer

visual

Op bezoek bij Arjan Schenk

Hoe gaat het met de ondernemers in Alblasserdam? Dit keer is @Monique Walraven (Parkmanager OV de Noord) samen met @Nicolette van Esdonk (gemeente Alblasserdam) op bezoek geweest bij @Arjan Schenk van @Schenk Tanktransport.

Lees meer

visual

Op bezoek bij Leonard…

Op woensdag 24 november is Monique Walraven (OV de Noord) op bedrijfsbezoek geweest bij Leonard Gort van De Nationale Archiefkluis, gevestigd aan de Edisonweg 18a te Alblasserdam.

Lees meer

visual

Plan voor minder files vanaf bedrijventerrein Alblasserdam

Met extra verkeerslichten en opstelstroken op de Staalindustrieweg moet het verkeer vanuit de bedrijventerreinen Nieuwland Parc en Hoogendijk in Alblasserdam beter doorstromen.

Lees meer