Bekijk in je browser

visual

Nieuwsbrief 2021 - augustus

Beste leden van OV de Noord,

Nieuwe bestuursleden gezocht

Op dit moment bestaat uw bestuur uit vier personen: voorzitter Nico Treure, secretaris Aad Rozendaal, penningmeester Kees Kraaijeveld en algemeen bestuurslid Martijn Koutstaal.

Eigenlijk is dat te weinig. Zeker als jullie bedenken dat Aad volgend jaar met pensioen gaat. Dan zijn er namelijk nog maar drie. We zijn dus naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden, want zoals jullie weten, maken vele handen licht werk. Hoe meer mensen we hebben, hoe minder werk het voor iedereen is.

En het is nog leuk en interessant ‘werk’ ook. Je hebt met zeer veel verschillende onderwerpen te maken en krijgt daardoor een uniek inzicht in hoe zaken in de gemeente en de regio werken. Daarbij doe je ook nog handige contacten op en (het belangrijkste) kun je ervoor zorgen, dat je daadwerkelijk een positieve bijdrage levert aan het creëren van een goed werk- en bedrijfsklimaat in Alblasserdam.

We zoeken eigenlijk minimaal 3 nieuwe bestuursleden, zodat we ook bij vakantie en ziekte de zaken kunnen blijven regelen. Het liefst mooi verdeeld over de verschillende bedrijventerreinen. Een mooie mix van grotere en kleinere bedrijven zou ook welkom zijn.

Aarzel dus niet langer en neem contact met me op om eens kennis te maken en onder het genot van een kopje koffie/thee één en ander door te spreken.

Revitalisering Vinkenwaard-Zuid & Verduurzaming

Al in 2014 zijn er plannen gemaakt voor de herinrichting van Vinkenwaard-Zuid (VW-Zuid). Er was indertijd een subsidie van de Provincie Zuid-Holland beschikbaar voor het maken van de plannen. Voor het uitvoeren was er echter geen geld, maar het project is wel met naam en toenaam opgenomen in het coalitieakkoord 2018-2022. Voordeel hiervan is, dat er al met onderzoek naar riolering, kabels & leidingen kon worden begonnen zonder eerst alle plannen tot in detail uitgewerkt te hebben.

Revitalisering is hard nodig. VW-Zuid is begin jaren 90 ontgonnen en daarna volgebouwd, maar nooit opgeknapt. Door bij iedereen bekende omstandigheden is de start van het project een jaar opgeschoven, maar nu zijn we dan daadwerkelijk onderweg. Om te beginnen hebben we de oorspronkelijke plannen uit 2014 en daarnaast heeft OVdN eind vorig jaar een onderzoek laten uitvoeren naar de wensen van de op VW-Zuid gevestigde ondernemers.

De resultaten van het rapport sluiten naadloos aan bij de al gemaakte plannen. Drie hoofdonderwerpen zijn:

  • Parkeren
  • Verkeersveiligheid (ook voor voetgangers & fietsers)
  • Groenvoorziening

Een oplossing voor het ene onderwerp brengt vaak een minder ideale situatie mee voor het andere. Meer parkeervakken zorgt bijvoorbeeld voor minder groen. We zullen als OVdN in het overleg met gemeente en collega-ondernemers dan ook waken voor een goede balans en proberen een optimale uitkomst te krijgen.

Fase 1 (vooronderzoek riolering & bekabeling) is bijna afgerond. Fase 2 (overleg met belanghebbenden) gaat na de zomervakantie van start. Daarna hopen we eind 2021 met het daadwerkelijke ontwerp fase 3 in te gaan.

Wilt u meepraten? Word dan snel lid van OVdN. 

Recent is de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid gestart met het project Duurzaam Ondernemen Vinkenwaard. Als OVdN hebben wij ons hier enthousiast bij aangesloten, omdat we het als een grote kans zien om deze beide projecten te combineren. Bij de verduurzaming gaat het om bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen, (kleine) windmolens, warmtepompen en groene daken. En natuurlijk ook om energiescans en energiebesparing door betere isolatie en LED-verlichting. Voor het plaatsen van zonnepanelen is het soms nodig om de aansluiting door Stedin te laten aanpassen. Als we vooraf een goede inventarisatie kunnen maken van de toekomstige energiebehoefte, kunnen we de kabels tegelijk met de revitalisering aanpakken.

Onze ‘droom’ is het om na afronding van beide projecten een fraai, gemoderniseerd bedrijventerrein te hebben. Overzichtelijk, met een goede doorstroming en toch veel groen. Waar het ook tijdens de lunch fijn is om even te kunnen wandelen. Bovendien zou het fantastisch zijn als iedere ondernemer (of toch in ieder geval ieder OVdN-lid) een tastbare bijdrage aan de verduurzaming heeft geleverd in de vorm van bijvoorbeeld zonnepanelen of een groen dak. We dagen u dus uit om ons te laten weten wat u gaat doen of misschien al doet. Dan maken we daar, na de afronding, een mooi overzicht van om te publiceren op onze site en social media.

Mobiliteit

Werkgevers Drechtsteden is een innovatietafel gestart over het onderwerp mobiliteit. Als OVdN hebben wij ons hierbij aangesloten. Er wordt naar oplossingen gezocht voor regionale verkeersproblemen, zoals de A15/N3/N214. Soms wordt het zelfs interregionaal als ook het havengebied Rotterdam erbij betrokken wordt om bijvoorbeeld te kijken naar mogelijkheden om meer vervoer over water te realiseren en zo de druk op de A15 af te laten nemen, want de A15 is de N3 van morgen voor wat betreft overlast door werkzaamheden.

Daarnaast spelen er zaken over dit onderwerp op lokaal gebied, waar wij al met betrokken collega-ondernemers, Gemeente Alblasserdam en Rijkswaterstaat over in gesprek zijn. Belangrijkste project op dit moment is kruising Grote Beer / Helling onderaan de brug over de Noord. De afwikkeling van het verkeer komende vanaf Hoogendijk en Nieuwland Parc via de Staalindustrieweg is hier vooral in de avond problematisch. En dan voornamelijk het vrachtverkeer. Er zijn al diverse bijeenkomsten (zowel fysiek als online) geweest waar zeer uitgebreid bij de verschillende mogelijke oplossingen is stilgestaan. Op dit moment is er gekozen om twee alternatieven definitief uit te werken en uit te gaan voeren. Eén is het aanpassen van de banen en afslag vanaf de Staalindustrieweg. Er worden twee bredere banen aangelegd, zodat twee vrachtwagens tegelijk rechtsaf kunnen slaan en daarna de Grote Beer op kunnen rijden. Bovendien worden bij het snelfietspad verkeerslichten aangelegd, zodat vrachtwagens niet meer hoeven te wachten bij groen licht en direct kunnen doorstromen. Voor de langere termijn zal er een zogenaamde vrije rechtsaffer komen vanaf de Grote Beer naar de Helling, Alblasserdam in. Hierdoor hoeven de verkeerslichten op de kruising dit verkeer niet meer in de afwikkeling mee te nemen en zal er meer groen licht zijn op de andere richtingen.

We wensen u veel leesplezier. 

Hartelijke groet,

Bestuur OV De Noord


visual

Bakkie koffie bij Erwin en Alice

Na ruim een jaar binnen zitten en afstand houden zijn we voorzichtig weer gestart met bedrijfsbezoeken in Alblasserdam.

Lees meer

visual

Zomerwerkzaamheden Drechtsteden Toolbox

Deze zomer werkt Rijkswaterstaat zowel aan de N3, de nieuwe aansluiting A15/N3/N214 en de verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht.

Lees meer

visual

OV de Noord op bezoek bij Wilfred Bos

Na ruim een jaar binnen zitten en afstand houden zijn we voorzichtig weer gestart met het bezoeken van onze leden. Op woensdag 21 juli is Monique Walraven (OV de Noord) op de koffie geweest bij Wilfred Bos, directeur van Elektro Technisch Bureau de Noord (ETB de Noord). Het bedrijf is gevestigd aan de Edisonweg 16b te Alblasserdam.

Lees meer