Bekijk in je browser

visual

Nieuwsbrief 2021 - april

Beste leden,

Graag brengen wij de volgende onderwerpen in deze nieuwsbrief onder uw aandacht, zodat u weer op de hoogte bent van actuele zaken op en rond onze industrieterreinen, binnen onze gemeente en onze vereniging.

  • Toolbox reiskosten en thuiswerkvergoeding
  • Adviesrapport Vinkenwaard Zuid
  • Beveiliging bedrijventerreinen

Overige zaken

Energieneutraal bedrijventerrein

Op 26 mei om 16:00 uur organiseert de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid samen met de gemeente Alblasserdam een digitale vervolgbijeenkomst voor alle ondernemers gevestigd op bedrijventerrein Vinkenwaard in het kader van de verduurzaming van de bedrijventerreinen in combinatie met de revitalisering van Vinkenwaard Zuid.

Monitor Coronacrisis Zuid-Holland Zuid

De monitor Coronacrisis-impact van de epidemie op Zuid-Holland Zuid wordt samengesteld en geactualiseerd  door het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) in opdracht van de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid. De monitor verschaft inzicht in de economische en sociale gevolgen van de epidemie in Zuid-Holland Zuid.  

We wensen u veel leesplezier en zien u graag binnenkort bij onze Algemene Ledenvergadering medio mei 2021. Een definitieve datum gaan wij z.s.m. prikken en de uitnodiging komt daarna uw kant uit.

Hartelijke groet,

Bestuur OV De Noord


visual

Reiskosten- en thuiswerkvergoeding toolbox

We werken momenteel (grotendeels) thuis en steeds meer werkgevers vragen ons naar de mogelijkheden van reiskosten- en thuiswerkvergoeding.

Lees meer

visual

Adviesrapport Vinkenwaard-Zuid

Eind 2020 is er een onderzoek gestart naar de verbetering van het straatbeeld in combinatie met groen op bedrijventerrein Vinkenwaard. Dit onderzoek is uitgevoerd met de planvormingsubsidie van de Provincie Zuid-Holland.

Lees meer

visual

Beveiliging bedrijventerreinen

Sinds vele jaren verzorgt Alert collectieve beveiliging op de industrieterreinen Vinkenwaard, Hoogendijk en Nieuwland Parc te Alblasserdam. Ondernemersvereniging De Noord en Alert hebben een aantal jaren geleden de handen ineengeslagen met het doel de veiligheid op de terreinen verder te verhogen.

Lees meer