Bekijk in je browser

visual

Uitstel behandeling visiedocumenten en Omgevingsvisie Alblasserdam

De behandeling van de visiedocumenten is vooralsnog doorgeschoven van dinsdag 18 juni naar dinsdag 17 september 2024. Op 3 september vergadert het presidium over de agenda's en stukken, in principe komen daarmee de visiedocumenten op dinsdag 17 september op de agenda.

Voor verdere informatie/vragen kun je contact opnemen met de griffier van de gemeente Alblasserdam via griffier@alblasserdam.nl.

De OKA en OVdN zullen op deze avond aanwezig zijn om de door hen gezamenlijk opgestelde zienswijze toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Nico Treure
Voorzitter Ondernemersvereniging De Noord (OVdN)

Karen van Namen                                                        
Voorzitter Ondernemerskring Alblasserdam (OKA)