Word nu lid
#

Privacyverklaring

Ondernemingsvereniging De Noord, met postadres Postbus 134, 2950AC Alblasserdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: https://ovdenoord.nl/
Adres: Postbus 134, 2950AC Alblasserdam
Telefoon: 06-18413597 (voorzitter)

Persoonsgegevens die wij verwerken
OV De Noord verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken:

- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@ovdenoord.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
OV De Noord verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief;
- Administratie betreffende lidmaatschap;
- Het (anoniem) analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
OV De Noord neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van OV De Noord) tussen zit.


Platformen in gebruik met bijhorende cookies
OV De Noord gebruikt de volgende computerprogramma's of –systemen inclusief bijhorende cookies op de website:
- Mailchimp: Marketingsoftware voor het versturen van e-mail naar onze leden en geïnteresseerden. Wanneer aangemeld in het verleden of wanneer er een nieuwe aanmelding verricht wordt op de website, komt de opgegeven data in Mailchimp terecht. Hier wordt de data opgeslagen volgens GDPR-compliant normen.
- Umbraco CMS: Onze open source software voor het uitleveren van content naar onze website. Hierin worden verschillende cookies gebruikt om een vloeiende gebruikerservaring te leveren. Er wordt geen gebruiksinformatie opgeslagen die als persoonlijk ervaren kan worden.
- Google Analytics: Het meest gebruikte analytische stukje software van het internet. Dit zorgt ervoor dat er wordt bijgehouden waar een bezoeker op klikt, hoe lang er op een pagina gekeken wordt en waar deze bezoeker vandaan komt. Er wordt geen persoonlijke informatie meegestuurd, waardoor het niet schadelijk kan zijn voor de privacy van een bezoeker.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
OV De Noord bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
- Anonieme persoonsgegevens:

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaat type

Bewaartermijn: 2 jaar
Reden: Deze data wordt van alle bezoekers die akkoord gaan met onze cookies, opgeslagen op de servers bij onze 3e partijen, die daarvoor relevant zijn. Er worden nooit gegevens gedeeld met partijen of doorverkocht.

- Privé persoonsgegevens:

- Voor- en achternaam
- E-mailadres

Bewaartermijn: 1 jaar – na inactiviteit
Reden: Er wordt alleen data opgeslagen met akkoord van de desbetreffende persoon en deze wordt gebruikt voor het (persoonlijk) versturen van e-mails en marketinguitingen. Er worden nooit gegevens gedeeld met partijen of doorverkocht.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
OV De Noord verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. OV De Noord blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
OV De Noord gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. OV De Noord gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Zie welke platformen wij gebruiken onder het kopje ‘gebruikte platformen’. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door OV De Noord en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretaris@ovdenoord.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.


OV De Noord wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
OV De Noord neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretaris@ovdenoord.nl.

 

24 mei 2018

Contact

Postbus 134, 2950AC Alblasserdam
#

Maandelijks al het nieuws in je mailbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief..

 
Copyright © OVdeNoord    Privacyverklaring & Disclaimer