Bekijk in je browser

visual

Nieuwsbrief aanbesteding renovatie gemeentehuis

Beste leden,

Samen met de OKA en gemeente Alblasserdam wordt al geruime tijd aandacht besteed aan het betrekken van regionale en lokale bedrijven bij opdrachten van en voor de gemeente.

De aanbesteding voor de renovatie van het gemeentehuis is inmiddels opengesteld. Hierin wordt deelname van lokale en regionale ondernemers gestimuleerd door lokale invulling van (delen van) de aanbesteding op te nemen in de criteria. Dit houdt in dat aanbestedende hoofdaannemers extra punten kunnen verdienen bij aanbesteding als zij zoveel mogelijk gebruik maken van lokale ondernemers. Wellicht bestaan er daarnaast kansen voor lokale of regionale ondernemers om zich te verenigen en op die manier gezamenlijk delen van de renovatie op te pakken.

Wij zien dit als positieve ontwikkelingen. Aanbesteden is op sommige delen onvermijdelijk, maar in samenwerking met de gemeente Alblasserdam is de aanbesteding wel zoveel als dat binnen de regelgeving mogelijk is toegesneden op het inschakelen van zoveel mogelijk lokale ondernemers.

Wellicht bent u al op de hoogte van bovenstaande, maar met het oog op de naderende sluitingsdatum (22 december) willen wij dit nog extra onder de aandacht brengen.

De publicatie is terug te vinden op aanbestedingsplatform TenderNed via deze link. In een later stadium zullen de onderdelen ‘losse inrichting’ en ‘AV-installatie' separaat worden aanbesteed.

 

Hartelijke groet,

Bestuur OV De Noord