Bekijk in je browser

visual

Nieuwsbrief 2024 - februari

Beste leden van OV de Noord,

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Zo luidt het gezegde. En hoewel dit met de komst van het nieuwe jaar misschien vanzelfsprekend lijkt, is het dat zeker niet. Om voor een zo goed mogelijke start te zorgen, heeft uw voltallige bestuur echter eind vorig jaar een stevig gesprek gevoerd met een zware delegatie van de gemeente Alblasserdam. Op ons verzoek waren gemeentesecretaris Simone van Heeren, wethouders Freek de Gier en Marten Japenga en bedrijvencontactfunctionaris Sandra van Vliet aanwezig.

Als bestuur hadden wij het gevoel op geen enkel onderwerp voortgang te boeken bij de gemeente en wij wilden deze negatieve spiraal doorbreken. We zullen het immers samen moeten doen. ‘Nee’ is ook een antwoord, maar niet op alle vragen. De gemeente onderschrijft het bovenstaande en we hebben afgesproken in de toekomst op een constructieve manier naar oplossingen te gaan kijken. Dus niet alleen focussen op problemen.

Project Camerabewaking

Het is me een groot genoegen om te kunnen melden, dat het volledige systeem op Hoogendijk en Nieuwland inmiddels opgeleverd en operationeel is. Een prachtig voorbeeld van wat er bereikt kan worden door samenwerking van ondernemers in combinatie met een Ondernemersfonds.

Project Revitalisering VW-Zuid

De projectvoorbereiding is in volle gang. Begin februari is een tweetal informatie- / inspraakbijeenkomsten door de gemeente georganiseerd. Die hebben plaatsgevonden op VW-Zuid in het pand van Fegon, het bedrijf van onze penningmeester Frits van der Kooij. Hiervoor zijn alle ondernemers van VW-Zuid uitgenodigd en werden direct de mogelijkheden en consequenties van plannen en wensen duidelijk geschetst door de aanwezige architect.

De planning is om nog vóór het einde van 2024 het project gereed te hebben.

Project Parkeren & Verkeerssituatie Nieuwland

In de vorige nieuwsbrief kondigde ik aan, dat we een rapport door een verkeersdeskundige zouden laten samenstellen. Hierin wordt gekeken naar de huidige situatie en worden aanbevelingen ter verbetering gedaan. Dit rapport is inmiddels gereed en wij gaan op korte termijn een afspraak maken met de gemeente Alblasserdam.

Algemene Ledenvergadering & bestuursverkiezing

Op donderdag 4 april aanstaande wordt onze jaarlijkse Algemene Ledervergadering weer in Landvast gehouden. Van 16.00 uur tot uiterlijk 17.00 uur de ALV. Gevolgd door een presentatie waarin de werkzaamheden aan wegen, tunnels en bruggen in de omgeving wordt besproken. Om het daarna over mogelijke oplossingen voor de te verwachten mobiliteitsproblemen te gaan hebben. Reserveer de datum vast in uw agenda.

Bovendien is volgens het rooster van aftreden uw voorzitter aftredend. Overigens ook weer herkiesbaar en door het bestuur opnieuw voorgedragen. Indien er leden zijn die een andere kandidaat voor de functie van voorzitter willen stellen, dan is dit uiteraard mogelijk. Mits gesteund door tenminste zeven andere leden.
U kunt dit doen door uiterlijk vóór aanvang van de ALV een mail te sturen aan onze secretaris, Martijn Koutstaal, op secretaris@ovdenoord.nl.

Een aparte uitnodiging voor de ALV met de exacte inhoud van de daaropvolgende presentaties volgt later.

Ik wens u dus veel mooie, nieuwe kansen toe en hoop dat we elkaar op de ALV gaan zien.

Met vriendelijke groet,

Nico Treure
Voorzitter OV de Noord


visual

Schouwronde op brandveiligheid

Op maandagmiddag 22 januari jl. heeft Monique Walraven [Parkmanager Alblasserdam] samen met Joost van Vlimmeren en Michel Heemskerk van de Veiligheidsregio ZHZ een schouwronde gereden over de bedrijventerreinen in Alblasserdam.

Lees meer

visual

Project Camerabewaking

Op Hoogendijk en Nieuwland Parc staan al geruime tijd bewakingscamera’s bij de toegangswegen. Een paar jaar geleden hebben we ook een volledig dekkend, nieuw camerasysteem gerealiseerd op Vinkenwaard. Dit was een complex project vanwege de zeer open structuur van het terrein en het feit dat de Edisonweg als doorgaande weg het gebied doorkruist. De volgende stap in dit project was een volledig dekkend systeem op HD en NP.

Lees meer

visual

Revitalisering Vinkenwaard-Zuid

Al in 2014 zijn er plannen gemaakt voor de herinrichting van Vinkenwaard-Zuid (VW-Zuid). Er was indertijd een subsidie van de Provincie Zuid-Holland beschikbaar voor het maken van de plannen. Voor het uitvoeren was er echter geen geld, maar het project is wel met naam en toenaam opgenomen in het coalitieakkoord 2018-2022. Voordeel hiervan is, dat er al met onderzoek naar riolering, kabels & leidingen kon worden begonnen zonder eerst alle plannen tot in detail uitgewerkt te hebben.

Lees meer