Bekijk in je browser

visual

Nieuwsbrief 2023 - oktober

Beste leden van OV de Noord,

In deze nieuwsbrief aandacht voor de huidige stand van zaken bij een aantal lopende projecten, zoals Camerabewaking, Revitalisering VW-Zuid en de Parkeer- en verkeersproblemen op Nieuwland. Ook zijn er weer de nodige bakkies koffie gedronken door Monique.

Een artikel dat zeker de moeite van het lezen waard is, komt van Marcel Baanen en Rob Daalhuizen van Bon Bon. Zij zijn bij de verschrikkelijke brand op 30 juli jongstleden alles kwijtgeraakt. Hun veerkracht en doorzettingsvermogen zijn bewonderingswaardig. Eind volgend jaar hopen ze het nieuwe, grotere bedrijfspand te kunnen openen.

Als OV de Noord hebben we overigens inmiddels contact gelegd met de brandweer om de bestrijding van de brand bij Bon Bon te evalueren en om nogmaals het evaluatierapport naar aanleiding van de brand bij Lascentrum van enkele jaren geleden door te nemen.

Project Camerabewaking

De werkzaamheden voor het plaatsen van de camera’s op Hoogendijk en Nieuwland vorderen gestaag. De meeste masten zijn geplaatst en de meeste stroom is aangelegd. Er is slechts één cameramast waar het niet helemaal gaat zoals we gepland hadden. We verwachten in november live te kunnen gaan met het systeem.

Een deel van Nieuwland ligt op het grondgebied van de gemeente Papendrecht. We zijn in gesprek met de gemeente en de politie om te kijken of wij ook hier nog één extra camera-positie kunnen realiseren.

Project Revitalisering VW-Zuid

Hoewel het al een tijdje stil is, wordt er door de gemeente Alblasserdam achter de schermen hard gewerkt aan dit project. Er is een projectmanager aangesteld en binnenkort verwachten we meer informatie en de start van het participatietraject. Na een eerste mondeling uitleg van de plannen, maakten wij ons wat zorgen over het eindresultaat van de revitalisering. Inmiddels is duidelijk, dat er in het participatietraject ruimte is om het gehele plan te bespreken en eventueel aan te passen.

We zullen u uiteraard regelmatig op de hoogte houden en roepen nu al op om in ieder geval actief aan het participatietraject deel te nemen. Geef u vragen ook vooral aan ons door, zodat wij in onze gesprekken met de gemeente hier rekening mee kunnen houden.

Project Parkeren & Verkeersituatie Nieuwland

Ondernemers op Nieuwland ondervinden veel problemen door de onduidelijke situatie voor wat betreft parkeren. Ook verschillende andere punten in de inrichting van het bedrijventerrein zorgen er met elkaar voor dat de weg vaak moeilijk te berijden is en dat er bovendien met enige regelmaat aanrijdingen plaatsvinden. Soms met ernstig letsel tot gevolg.

OV de Noord heeft een verkeersdeskundige in de arm genomen, die de situatie gaat beoordelen en met aanbevelingen en suggesties ter verbetering gaat komen. Hiermee gewapend willen wij in gesprek gaan met de gemeentes Alblasserdam en Papendrecht.

Ik realiseer mij overigens, dat ik in de bovenstaande zin het woord ‘gewapend’ heb gebruikt. Uiteraard in figuurlijke zin, maar toch …. Wat is er toch gebeurd met onze wereld? Waar zijn ‘lief zijn voor elkaar’ en ‘vrede op aarde’ gebleven? Ik begrijp het oprecht niet. Laten wij dan met z’n allen proberen het goede voorbeeld te geven en de zaken waar we van mening verschillen in goede harmonie tot een oplossing te brengen.

Ik wens u allemaal veel gezondheid en wijsheid toe.

Met vriendelijke groet,

Nico Treure
Voorzitter OV de Noord

Veiligheid is van ons allemaal

Iedere 4 jaar vindt er een actualisatie plaats van het Integrale Veiligheidsplan (IVP). De gemeente moet keuzes maken in de complexe uitdagingen die er zijn op het gebied van Veiligheid. Samen met veiligheids-, maatschappelijke partners en gemeentelijke collega's bepalen we welke ambities Alblasserdam heeft en wat we willen bereiken de komende 4 jaar.

Daarnaast peilen we bij bewoners en ondernemers wat de veiligheidsbeleving is en wat zij belangrijk vinden op het gebied van veiligheid. Hiervoor vragen wij om een aantal stellingen te beantwoorden en stellen wij 2 open vragen om inzicht te krijgen wat er bij de ondernemers speelt op het gebied van veiligheid.

Verzoek vanuit het projectteam IVP om de beantwoording uiterlijk vrijdag 17 november te mailen naar m.akerboom-poirot@alblasserdam.nl  

Begin 2024 zal de gemeenteraad het IVP vaststellen.
Alvast hartelijk dank voor de medewerking.

Download hier de vragenlijst


visual

Bon Bon, de weg naar vernieuwing

Na de verwoestende brand van 30 juli is nog weinig concreet nieuws naar buiten gekomen als het gaat om de voortgang van Bon Bon en de nieuwbouw van ons bedrijfspand. Dit betekent niet dat we stil hebben gezeten omdat de prioriteiten eerst geheel ergens anders lagen, namelijk het inhuizen van de logistieke afdeling, de logistieke planning en de boekhouding op het Nieuwland Parc en de overige backoffice, zoals sales, marketing en receptie, en de keukenproductie in Berkel in de Berkelse Poort bij Huis vol Smaak.

Lees meer

visual

Bakkie koffie bij Lucien

Op vrijdag 7 april zijn Monique Walraven en Nico Treure (OV de Noord) op de koffie geweest bij Lucien de Klerk, Terminal Manager van BCTN terminal Alblasserdam. Gevestigd aan Nieuwland Parc 429 te Alblasserdam.

Lees meer

visual

Bakkie koffie bij nieuw lid OVdeNoord ‘Sander Magnin’ van NOVUS

Op woensdag 19 juli is Monique Walraven (Parkmanager OVdeNoord) op de koffie geweest bij kersvers nieuw lid van ‘Ondernemersvereniging de Noord’, Sander Magnin, directeur van NOVUS Special Tools BV, gevestigd op Van Coulsterweg 1F, bedrijventerrein Hoogendijk in Alblasserdam.

Lees meer

visual

Collectieve beveiliging bedrijventerreinen

Alert Security verzorgt de collectieve beveiliging op de industrieterreinen Vinkenwaard, Hoogendijk en Nieuwland Parc te Alblasserdam.

Lees meer

visual

Informatiebijeenkomst Kansrijk Praktijkleren Alblasserdam goed bezocht

Donderdag 24 augustus vond in Cultureel Centrum Landvast een informatiebijeenkomst plaats over het project Kansrijk Praktijkleren. Het was een geslaagde middag met een opkomst boven verwachting. Medewerkers van het Da Vinci College en projectleider Peter Wemmers van Gemeente Alblasserdam vertelden uitgebreid over de kansen die het project biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Lees meer

visual

De Omgevingswet: Wat moet u weten?

De Eerste Kamer stemde dinsdag 14 maart in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Na een lange periode van uitstel, lijkt het nu op 1 januari écht te gaan gebeuren. Volgens de Eerste Kamer is het DSO nu voldoende functioneel en effectief om na de jaarwisseling alle meldingen en aanvragen te ontvangen. Het DSO zal met een paar handelingen voor iedere locatie de geldende wet- en regelgeving laten zien.

Lees meer