Bekijk in je browser

visual

Nieuwsbrief 2023 - maart

Beste leden van OV de Noord,

Even een korte nieuwsbrief om jullie op de hoogte te houden van de zaken die op het moment spelen en om jullie uit te nodigen voor onze jaarlijkse ALV.

Het is namelijk alweer bijna een jaar geleden dat we de vorige ALV hebben gehouden. Op donderdag 6 april aanstaande is het dus weer tijd. We nodigen u van harte uit om naar Landvast te komen. De uitnodiging vind u hieronder.

Voor twee van onze lopende projecten hebben we een update op onze site gezet. Het betreft Camerabewaking en Revitalisering Vinkenwaard-Zuid.

Project Camerabewaking

Eind vorig jaar hebben wij, na uitgebreid overleg en vergelijking van vele offertes, opdracht gegeven om een dekkend camerasysteem aan te leggen op Nieuwland en Hoogendijk. Met de daadwerkelijk aanleg zal binnen enkele weken worden gestart. We kunnen in de toekomst dan op alle bedrijventerreinen bijna iedere weg zien. Bijna, want er is nog een klein stukje waar we niet bij kunnen. Dat leg ik u echter op de ALV wel uit. Reden te meer om te komen. Sowieso zal aansluitend op de ALV onder meer een presentatie worden gegeven over het nieuwe camerasysteem. Ook toegankelijk voor niet-leden. Dus als uw buurman of -vrouw nog geen lid is ……..

Project Revitalisering VW-Zuid

Zoals bekend moet de riolering vervangen worden. Dit zal eind 2023 gerealiseerd zijn, waarna de grond een jaar moet rusten. Parallel daaraan zal echter de reconstructie worden opgestart.

Het initiatief ligt bij de Gemeente Alblasserdam. Er is inmiddels een projectleider aangesteld en de start zal in het 2e kwartaal dit jaar plaatsvinden. Informatieavonden voor ondernemers komen op de agenda en een klankbordgroep zal worden samengesteld, waarbij OV de Noord, zoals altijd, op voortgang zal blijven aandringen en als spil in het proces zal blijven functioneren.

Naast parkeren, veiligheid en duurzaamheid zullen de omgevingsvisie van de gemeente (Groen en fit in de polder), klimaatadaptatie en watermanagement een rol gaan spelen.

Er liggen hier grote kansen om er iets heel moois van te maken. Dan bedoel ik niet alleen mooi om te zien, maar vooral mooi in de zin van voorzieningen en duurzaamheid. Laten we samen proberen deze kansen te benutten. Bent u nog geen lid van OV de Noord en bent u gevestigd op VW-Zuid? Wordt dan snel lid en praat mee over de toekomst.

Glasvezel

Tenslotte wil ik u er graag op wijzen, dat op dit moment diverse partijen (waaronder Delta) bezig zijn met het onderzoeken van de mogelijkheden om nieuwe glasvezelnetwerken aan te leggen op Nieuwland en Hoogendijk. Bent u toe aan glasvezel? Dan is dit het moment om één en ander eens te gaan bekijken en vergelijken.

Ik wens u ook de komende tijd weer goede gezondheid en goede zaken toe. Graag tot ziens op 6 april.

Met vriendelijke groet,

Nico Treure
Voorzitter OV de Noord

 

Algemene Ledenvergadering 

Het is mij een groot genoegen u namens het bestuur van harte uit te mogen nodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van OV de Noord.

Datum: donderdag 6 april

Aanvang: 16.00 uur 

Locatie:  Landvast cultureel centrum Alblasserdam
Haven 4, 2951 GC Alblasserdam

De ALV is van 16.00 tot 17.00 uur. Aansluitend zullen Dick Groen en Joost Klaren een presentatie geven. 

Als afsluiting kunnen we elkaar onder het genot van een hapje en een drankje weer eens persoonlijk spreken in Kraan 3, de gezellige bar van Landvast.

Programma:
16.00 uur - ALV - Agenda:

  • Welkom
  • Terugblik 2022
  • Financieel verslag 2022
  • Vooruitblik 2023 
  • Rondvraag / Sluiting

17.00 uur - Deel 2: Presentaties Dick Groen (ParkPlus) over camerabewaking en Joost Klaren (Alert Security) over surveillance en andere bewakingsmogelijkheden

17.45 uur - Afsluiting met een hapje/drankje in Kraan 3 (bar Landvast)

Het bestuur kijkt er naar uit u weer te ontmoeten en rekent op uw komst.  Laat nog even weten of u aanwezig bent via administratie@ovdenoord.nl


visual

Uitnodiging Samen Lokaal Inkopen en Aanbesteden 21 maart 2023

Denk mee, doe mee en ontdek je kansen! We willen binnen de regio meer lokaal en regionaal besteden. Dat vraagt wat van de overheid als aanbestedende dienst en van ondernemers. Na de bijeenkomst op 22 september is het nu tijd voor een vervolg! We organiseren, zoals afgesproken, een masterclass.

Lees meer