Bekijk in je browser

visual

Nieuwsbrief 2022 - januari

Beste leden van OV de Noord,

Het is alweer 2022. Hopelijk het jaar dat de geschiedenisboeken in gaat als het jaar waarin de wereld weer normaal werd en we alle ellende van de afgelopen tijd achter ons hebben kunnen laten.

Bij OV de Noord zijn we in ieder geval met een vliegende start begonnen. Diverse nieuwe leden hebben zich aangemeld en worden hieronder aan jullie voorgesteld. Bovendien heeft Monique weer verschillende bedrijven bezocht en daar een leuk verslag van gemaakt. Ondergetekende mag ook steeds vaker mee en ik kan melden, dat het echt heel leuk en interessant is om al die verschillende, prachtige bedrijven te mogen zien en de enthousiaste verhalen te mogen horen. We hebben onder onze leden een enorme diversiteit aan activiteiten. De besproken onderwerpen zijn ook vaak gevarieerd (ook al gaat het door mijn aanwezigheid vaak over auto’s) en we leren veel van elkaar.

Daarnaast hebben we in deze eerste nieuwsbrief van 2022 een update over Rendant en het project ‘Revitalisering VW-Zuid’. Tenslotte vraag ik jullie aandacht voor een mooi project van één van onze leden, Visser Media Design. Patrick Visser gaat proberen om een bos van maar liefst 10.000 bomen te planten. Jullie kunnen sponsoren. Ik heb het goede voorbeeld al gegeven.

Ik wens jullie weer veel leesplezier en voor de komende tijd weer veel succes en een goede gezondheid toe.

Nico Treure
Voorzitter OV de Noord

Revitalisering VW-zuid

Fase 1 van de revitalisering van Vinkenwaard-Zuid (VW-Zuid) is inmiddels afgerond. Het is duidelijk hoe de staat van de riolering is en wat eraan gedaan moet worden. Zoals bij iedereen, die al langer in de Alblasserwaard woont of werkt, bekend is, is er sprake van verzakkingen. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de staat van de riolering. De nodige vernieuwingen zullen dus moeten worden uitgevoerd. Dit is jammer, maar was te verwachten. Wij zien het als een kans om het straatbeeld ook direct goed aan te pakken.

Het eerste overleg over Fase 2 (overleg met belanghebbenden) heeft ook al plaatsgevonden en op woensdag 19 januari 2022 hebben we (Nico Treure en Monique Walraven) samen met vertegenwoordigers van de gemeente Alblasserdam een wandeling gemaakt over VW-Zuid om de knelpunten, wensen en mogelijkheden goed te kunnen bekijken. Er zal nog wat verder onderzoek nodig zijn naar bepaalde verkeersstromen, parkeerproblemen en -mogelijkheden en vergroeningskansen. Hier gaan we nu mee aan de slag. We streven ernaar de uitgangssituatie en de wensen en mogelijkheden goed in beeld te brengen om dit daarna, inclusief keuzemogelijkheden aan u te mogen presenteren. Wordt vervolgd.

Rendant

Eind 2021 ontstond er door het faillissement van Rendant Exploitatie Business Parks BV een onzekere situatie op het gebied van levering van gas en elektra. Er dreigde medio januari zelfs een afsluiting van gas en elektra van de bedrijven op Nieuwland Parc. In goed overleg met de curator is dit echter voorkomen. Er wordt hard gewerkt aan een structurele oplossing. We houden u op de hoogte.

Afvalscheiding en -afvoer

Bijna iedere onderneming heeft te maken met afval.

In het kader van duurzaamheid is het allereerst uiteraard aan te bevelen om er zo weinig mogelijk van te hebben. Bovendien is het belangrijk om de diverse afvalstromen zoveel mogelijk te scheiden, zodat één en ander zo effectief en efficiënt mogelijk kan worden gerecycled. Uw voorzitter heeft, zoals jullie ongetwijfeld weten, een autobedrijf. Wij scheiden papier, plastic, metaal, olie, accu’s, remvloeistof, oliefilters, oliehoudend afval, klein chemisch afval, poetsdoeken en ga zo maar door. En dan nóg hebben we restafval.

Misschien is het mogelijk om met meerdere bedrijven op de bedrijventerreinen samen te werken op dit gebied. Zo kunnen we wellicht de afvalstromen bundelen en gunstiger voorwaarden bedingen.

Wie zou mee willen doen? Meld dat dan via voorzitter@ovdenoord.nl.
Bij voldoende belangstelling maken we er een apart project van om de vraag- en aanbodzijde van afval te inventariseren en zo nóg meer waarde en inhoud aan jullie lidmaatschap van OVdN te geven.


visual

Op bezoek bij Irene…

Op vrijdag 3 december zijn Monique Walraven en Nico Treure op bedrijfsbezoek geweest bij Irene Florisson – Joor van AENC, gevestigd aan de Hennaertweg 6 te Alblasserdam.

Lees meer

visual

Op bezoek bij Kees…

Op maandag 29 november zijn Monique Walraven (OV de Noord) en Nicolette van Esdonk (Gemeente Alblasserdam) op bedrijfsbezoek geweest bij Kees de Vries van Ploegam, gevestigd aan de Ohmweg 60 te Alblasserdam.

Lees meer

visual

Op bezoek bij Patrick…

Op maandag 6 december is Monique Walraven (OV de Noord) op bedrijfsbezoek geweest bij Patrick Visser van Visser Media & Design, gevestigd aan de Newtonweg 2 te Alblasserdam.

Lees meer

visual

Op feestbezoek bij Arjan Verloop

Op woensdag 22 december zijn Nico Treure en Monique Walraven (OV de Noord) op bezoek geweest bij Arjan Verloop van Verloop Drukkerij. Gevestigd aan de Ohmweg 31 te Alblasserdam. Waarom feest? Verloop bestaat 100 jaar!

Lees meer

visual

Op bezoek bij nieuw lid van OV de Noord Rick…

Op maandag 17 januari is Monique Walraven (OV de Noord) op bedrijfsbezoek geweest Rick Romijn van ‘Baneninhetgroen’, gevestigd aan Nieuwland Parc 9 te Alblasserdam.

Lees meer

visual

Op bezoek bij het Lascentrum…

Op vrijdag 14 januari zijn Nico Treure en Monique Walraven (OV de Noord) op bedrijfsbezoek geweest bij Adri Schotanus, Ronald van Dijk en Jasper Oosters van Lascentrum Welding and Cutting, gevestigd aan Nieuwland Parc 1 te Alblasserdam.

Lees meer

visual

10K Tree Challenge

De 10K Tree Challenge is een initiatief van OV De Noord-lid Visser Media & Design, Schinkelshoek Communicatie en Mach3Builders. Deze bedrijven zijn gevestigd in de plaatsen Alblasserdam, Ridderkerk en Barendrecht.

Lees meer