Bekijk in je browser

visual

Nieuwsbrief 2020 - September

Beste leden,

Het zijn nog steeds of misschien alweer onzekere tijden. De maatregelen worden weer aangescherpt en velen van ons zullen alle zeilen bij moeten zetten om hun bedrijf aan de gang te houden. Wij wensen u daar uiteraard veel succes bij.

Als OV de Noord hebben wij op regelmatige basis Economisch Overleg met de Gemeente Alblasserdam, OKA en OFA. Als u zaken heeft, die u daarin besproken of gemeld zou willen hebben, vragen wij u om deze bij ons aan te geven. Wij zullen dan zoals gewoonlijk uw belangen bij de gemeente onder de aandacht brengen.

Verder blijven wij ons natuurlijk onverminderd inzetten voor het verbeteren van het ondernemersklimaat in Alblasserdam en in groter verband, de Drechtsteden. Aan de lopende zaken als camerabewaking, herstructurering Vinkenwaard, verbeteren mobiliteit en parkeren Hoogendijk wordt door verschillende partijen hard gewerkt. Zo creëren we de mogelijkheid om in de toekomst optimale omstandigheden te hebben om weer vrij te kunnen ondernemen, want dat doen we allemaal het liefst.

Graag brengen wij u wederom op de hoogte van actuele zaken op en rond onze industrieterreinen, binnen onze gemeente en onze vereniging.

De volgende onderwerpen brengen wij in deze nieuwsbrief onder uw aandacht:

  • Communicatie toolboxen groot onderhoud N3
  • Nieuw lid: Mijnwerkgever.nl
  • Nieuw lid: Alklima BV
  • Locaties parkeren grote voortuigen
  • Spoedwerkzaamheden aan de A15
  • In 4 stappen naar een toekomstbestendig thuiswerkbeleid
  • E-bike werkgeverspools voor bedrijven

 


 

Lopende zaken:

Strengere landelijke maatregelen

U heeft wellicht afgelopen maandag 28 september jl. de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge gezien, waarin zij nieuwe maatregelen aankondigden. De reden: het aantal besmettingen en het aantal overlijdens nemen landelijk weer toe helaas. Zo ook in onze regio Zuid-Holland Zuid. Dat is zorgelijk, en zoals Rutte zei: "We lopen achter het virus aan en we moeten voor het virus zien te komen." Daarom moeten we strengere maatregelen treffen, zoals thuiswerken dat weer de norm wordt, tenzij het niet anders kan. Over ongeveer 3 weken kunnen we dan zien of die maatregelen afdoende zijn. We hopen dan weer te kunnen versoepelen.

Echter als we de maatregelen niet opvolgen bestaat het risico dat strengere maatregelen nodig zijn. Ook als uit als uit bron- en contactonderzoek van de GGD blijkt dat bij uw bedrijf een besmetting met corona heeft plaatsgevonden kan de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid besluiten om uw bedrijf 14 dagen te sluiten.

Om dit zoveel mogelijk te voorkomen is het van groot belang dat u het thuiswerken stimuleert onder uw medewerkers. Blijf met hen in contact en geef duidelijk aan wat u van hen verwacht. Wilt u meer informatie hierover? Kijk dan eens op https://www.arboportaal.nl/ 

Laten we er met elkaar voor zorgen dat we het coronavirus terugdringen en op die manier ook een algehele lockdown kunnen voorkomen!

Burgermeester van Alblasserdam - Jaap Paans

 


 

AED aanmelden

Meldt je AED aan bij het reanimatie oproepsysteem. Dit werkt via de 112-alarmcentrale. Als daar een melding binnenkomt van een hartstilstand, worden direct burgerhulpverleners ingeschakeld om te gaan reanimeren. Een aantal krijgt een oproep om een AED op te halen. Dit kan dan ook uw AED zijn!

Meer geregistreerde AED's nodig

Veel AED’s in Nederland zijn nog niet geregistreerd bij het oproepsysteem. Dat is jammer, want zo gaat er soms kostbare tijd verloren bij een hartstilstand. Meld als bedrijf of particulier daarom jouw AED aan en help levens redden in jouw buurt.

Jouw AED aanmelden kan levens redden

Na het aanmelden van je AED bij het oproepsysteem, kunnen burgerhulpverleners jouw AED gebruiken bij een hartstilstand in de buurt. Ze brengen zelf de AED terug.

www.hartstichting.nl/meld-je-aed-aan/aanmelden 

We wensen u veel leesplezier!

Hartelijke groet,

Bestuur OV De Noordvisual

Communicatie toolboxen groot onderhoud N3

Sinds 6 augustus werkt Rijkswaterstaat aan het groot onderhoud N3. Het werk duurt tot eind 2021. De toolboxen van Samenbereikbaar zijn online gezet zodat werkgever en bezoeker beter geholpen kan worden in deze situatie.

Lees meer

visual

Nieuw lid: Mijnwerkgever.nl

Sinds oktober 2019 is MijnWerkgever.nl te vinden aan de Edisonweg in Alblasserdam. Hiervoor zaten wij in Sliedrecht. In 2015 is onze dienstverlening ontwikkeld, inmiddels zijn we gegroeid tot een solide organisatie.

Lees meer

visual

Nieuw lid: Alklima BV

In 2019 bestond Alklima, exclusief importeur van Mitsubishi Electric klimaatsystemen 25 jaar. Dit betekent dat wij al meer dan een kwart eeuw een actieve bijdragen leveren aan de verduurzaming van Nederland en dat doen we met plezier.

Lees meer

visual

Locaties parkeren grote voertuigen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 juli het 'aanwijzingsbesluit locaties parkeren grote voertuigen - gemeente Alblasserdam' vastgesteld.

Lees meer

visual

Spoedwerkzaamheden aan de A15

De werkzaamheden zullen plaatsvinden op de A15 tussen knooppunt Ridderkerk en Alblasserdam.

Lees meer

visual

In 4 stappen naar een toekomstbestendig thuiswerkbeleid

Momenteel wordt het grootste thuiswerkexperiment ooit uitgevoerd op het gebied van thuiswerken. Hoe kan je dit verder professionaliseren en wat zijn tips bij het ontwikkelen van beleid, implementatie en monitoring.

Lees meer

visual

E-bike werkgeverspools voor bedrijven

Werkgevers rond de N3 en de A15 tussen Ridderkerk en Gorinchem kunnen vanaf nu gebruik maken van een ‘gratis' probeerpool met e-bikes. Met de probeeractie willen we meer medewerkers verleiden met de fiets naar het werk te gaan (en zo minder autokilometers te maken).

Lees meer