Word nu lid
#
13 jun 2018;

Vooraankondiging: Kennisbijeenkomst Provincie Zuid-Holland

Omdat de ontwikkelingen rond bedrijventerreinen snel gaan is kennisdelen nodig om de doelstelling van kwaliteitsverbetering te halen. Ook levert het delen van kennis een belangrijke bijdrage aan een optimaal vestigingsklimaat voor het gehele Zuid-Hollandse bedrijfsleven. Deze derde kennisbijeenkomst van 2018 vindt plaats op 26 juni en heeft het thema: 'monitoring, analyse en evaluatie'. Tevens wordt ingezoomd op voorbeelden uit de praktijk, voornamelijk de praktijk van bedrijventerreinen.

Monitor, analyse en evaluatie

 

In de afgelopen periode heeft de provincie voor het bedrijventerreinenbeleid gewerkt aan het opstellen van behoefteramingen. Om deze op te kunnen stellen was het heel belangrijk dat er gegevens (data) beschikbaar zijn. Ook werken we aan de evaluatie van de subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen, waarbij op grond van de ervaringen van de subsidieaanvragers en –gebruikers (data) wordt nagegaan of de subsidieregeling nog voorziet in een behoefte én of deze regeling nog aansluit bij het beleid.

Het verzamelen van data en het interpreteren en analyseren daarvan zijn belangrijke stappen in de beleidsontwikkeling. Door data op een goede manier te verzamelen en er slimmer gebruik van te maken kunnen we het beleid beter vormgeven en zonodig bijstellen, waardoor de gestelde ambities beter bereikt kunnen worden. Dit geldt natuurlijk voor elk beleid en op alle niveaus, zowel op provinciaal als op gemeentelijk niveau. Ook ondernemersverenigingen zijn gebaat bij een goede monitoring van hun activiteiten. Op deze kennisbijeenkomst besteden we aandacht aan de theorie van monitoring, analyse en evaluatie en zoomen ook in op voorbeelden uit de praktijk, voornamelijk de praktijk van bedrijventerreinen. Zo kunt u bijvoorbeeld in een workshop kennis maken met de nieuwe dynamische monitor bedrijventerreinen, en de mogelijkheden die dat voor u biedt.

Dit is een vooraankondiging van de kennisbijeenkomst, het definitieve programma volgt later.

 

U kunt zich alvast aanmelden door Rob Poolen te mailen met uw contactgegevens via r.poolen@pzh.nl.
 

 

 

Kennisbijeenkomst werklocaties 2018

Organisatie door: Economische Zaken Provincie Zuid-Holland

Datum: 26 juni 2018

Locatie: Provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag

Tijd: 15.30 inloop | 16.00 tot 20.00 inhoudelijk

De bijeenkomst is kosteloos.

Contact

Postbus 134, 2950AC Alblasserdam
#

Maandelijks al het nieuws in je mailbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief..

 
Copyright © OVdeNoord    Privacyverklaring & Disclaimer