Word nu lid
#
16 jan 2018;

Snuffelonderzoek KIWA

OV de Noord heeft in de afgelopen periode diverse malen overleg gevoerd met de gemeente Alblasserdam over het elektriciteits- en gasnet van Rendant in of onder Nieuwland Parc. Dat overleg heeft er mede toe geleid dat aan KIWA opdracht is gegeven zogenaamd snuffelonderzoek op Nieuwland Parc uit te voeren om zo eventuele gaslekken op te sporen.

Omdat een gaslek vrij spontaan kan ontstaan, door bijvoorbeeld een verzakking, wordt dat onderzoek periodiek herhaald. Bij de tot dusver verrichte onderzoeken zijn geen gaslekken geconstateerd.

Op 20 december jl. heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat betreffende het elektriciteitsnet besloten1 om Stedin als netbeheerder aan te wijzen. Dat besluit vormt een concrete stap in de richting van overdracht van het elektriciteitsnet door Rendant aan Stedin. Het zal echter waarschijnlijk nog wel enige tijd duren voordat het zover is. Eerst dient het besluit van de minister definitief te worden en daarna moet in overleg tussen Rendant en Stedin of door de rechter de waarde van het elektriciteitsnet worden vastgesteld.

Ook voor het gasnet bestaat de mogelijkheid dat Stedin door de minister als netbeheerder zal worden aangewezen. Zover is het nog niet. Een beroepsprocedure bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven vormde voor de minister aanleiding om zo’n aanwijzing voor het gasnet (nog) niet te geven. Inmiddels is die procedure door Rendant en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) ingetrokken waarmee de aanwijzing van Stedin als beheerder van het gasnet een stap dichterbij is gekomen.

 

1) Het besluit is terug te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2017/12/20/aanwijzingsbesluit-stedin-netbeheer-bv-voor-elektriciteitsnet-rendant-parknet-beheer-bv.

Contact

Postbus 134, 2950AC Alblasserdam
#

Maandelijks al het nieuws in je mailbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief..

 
Copyright © OVdeNoord    Privacyverklaring & Disclaimer