Word nu lid
#
29 nov 2018;

Opheffing van de SFEA (Stichting Fondsenwerving Evenementen Alblasserdam)

Na brainstormsessies is het nut van de SFEA (Stichting Fondsenwerving Evenementen Alblasserdam) heroverwogen. Lees hier wat dit voor u betekend.

Een aantal jaren geleden is op initiatief van de gemeente Alblasserdam en een aantal Alblasserdamse bedrijven de SFEA (Stichting Fondsenwerving Evenementen Alblasserdam) opgericht. Het doel van SFEA was om deze bedrijven te ontzorgen op het gebied van sponsoring van de vier grote Alblasserdamse evenementen zoals Koningsdag, Paardenmarkt, Wielerronde en Havenfestival.

Door verschillende omstandigheden, zoals het wegvallen van een aantal vaste sponsoren van SFEA, is de noodzaak ontstaan om het nut en doel van SFEA en daarmee haar toekomst aandachtig te evalueren. Het bestuur van SFEA heeft het initiatief genomen om in gesprek te gaan met de voorzitters van de Alblasserdamse ondernemersverenigingen OV de Noord en OKA. Bij deze gesprekken is ook het bestuur van OFA betrokken om te oordelen of het ontstaan van het ondernemersfonds in Alblasserdam van invloed is geweest op verminderde sponsorbedragen aan SFEA.

Tijdens de brainstormsessies met genoemde partijen hebben we gezamenlijk kunnen concluderen dat de oprichting van OFA niet van invloed is geweest op de verminderde sponsorbedragen. Dit is met name een gevolg van het wegvallen van een aantal grote(re) sponsoren in zijn geheel en andere  prioriteitstellingen van huidige sponsoren. Tevens hebben andere ondernemingen de wens uitgesproken om liever rechtstreeks met de evenementen-organisaties afspraken te maken inzake sponsorbijdragen, hetzij financieel, hetzij in natura. En, dit dus niet via het SFEA te laten lopen.

De algemene conclusie is dat het bestaan van SFEA niet of nauwelijks toegevoegde waarde meer kan leveren aan de ondersteuning van de evenementen en het ontzorgen van de ondernemingen op het gebied van sponsoring van de evenementen.

Vandaar dat is besloten dat de Alblasserdamse evenementenstichtingen Oranjecomité (Koningsdag), Paardenmarkt, Wielerronde en Havenfestival zelf hun sponsoring gaan organiseren. Dat betekent dat u binnenkort door of namens de voorzitters van deze evenementen kan worden benaderd met een sponsorverzoek.

Het behoeft uiteraard geen betoog dat de vier genoemde evenementen een belangrijke rol spelen in de Alblasserdamse samenleving en dat we met elkaar en samen met de gemeente de continuïteit willen waarborgen.

Graag vragen wij u dan ook om de besturen van de verschillende evenementen te ontvangen en waar het in uw vermogen ligt deze prachtige evenementen te ondersteunen.

Contact

Postbus 134, 2950AC Alblasserdam
#

Maandelijks al het nieuws in je mailbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief..

 
Copyright © OVdeNoord    Privacyverklaring & Disclaimer