Word nu lid
#

Kennisbijeenkomst werklocaties 20 juni 2017

Er bereiken ons veel signalen dat vrachtwagenparkeren een steeds groter probleem wordt. Reden voor team economische zaken Zuid-Holland om hier een kennisbijeenkomst over te organiseren.

Kennisbijeenkomst werklocaties 2017 

20 juni 2017 

Locatie:

Carlton Oasis 
Curieweg 1 
3208 KJ Spijkenisse 

Tijd:

15.30 inloop 
16.00 start programma
20.00 einde programma


Vrachtwagenparkeren 

Het provinciale bedrijventerreinenbeleid is er op gericht om bij te dragen aan duurzame bedrijventerreinen, die de economische vitaliteit en kracht van de regio en het bedrijfsleven versterken. Er bereiken ons veel signalen dat, mede door de toename van groot vrachtverkeer en buitenlandse Midden en Oost Europese chauffeurs, vrachtwagenparkeren een steeds groter probleem wordt. Met name het parkeren in de openbare ruimte, bijvoorbeeld bedrijventerreinen, zorgt steeds meer voor problemen bij gemeenten. Reden voor ons om hier een kennisbijeenkomst over te organiseren.

In de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is er zojuist een regionale aanpak voor vrachtwagenparkeren opgesteld en zal tijdens deze kennisbijeenkomst ook gepresenteerd worden. In deze aanpak is met gemeenten en Rijkswaterstaat gekeken naar oplossingen voor o.a. oneigenlijk gebruik van parkeerlocaties, hinderlijk en wildparkeren, vervuiling, vandalisme, onveilig gevoel en overlast bij bewoners en bezoekers, transportcriminaliteit, zwerfafval en verontreiniging. In de aanpak is ingezet op de thema’s regulering, handhaving, tellingen en communicatie. 

De problematiek die ervaren wordt in gemeenten is overigens niet altijd van dezelfde orde, soms kan het ook zijn dat er geen ruimte (meer) is voor de vrachtwagens van lokale transportbedrijven. Ook deze kunnen overlast bezorgen door te parkeren in de openbare ruimte, zoals bedrijventerreinen. 

In deze bijeenkomst zullen we meerdere invalshoeken van de problematiek belichten. Het programma vindt u hieronder. 

De bijeenkomst is kosteloos, u kunt zich aanmelden via de volgende link: http://www.enqueteviainternet.nl/kennisbijeenkomst_II_2017 


Met vriendelijke groet en tot 20 juni 2017! 

Het team van economische zaken Provincie Zuid-Holland.


PROGRAMMA

Tijd Wat Wie
15.30 uur Inloop en aanmelding Rob Poolen en Gina Blaauw (Provincie Zuid-Holland)
16.00 uur Welkom (Provincie Zuid-Holland)
16.10 uur Regionale aanpak vrachtwagenparkeren MRDH Ming Won Levatis
16.40 uur Beleid Havenbedrijf Rotterdam, inclusief realisatie Maasvlakte Plaza Peter Vorenkamp Havenbedrijf Rotterdam
17.10 uur Handhaving als instrument: hoe en wat? p.m
17.30 uur Maaltijd  
18.30 uur Aanpak Hoeksche Waard Richard Both en Raymond van Galen Ondernemersvereniging Hoeksche Waard
18.50 uur Casus bedrijf en discussie p.m.
20.00 uur Sluiting  
  Borrel  

 

Contact

Postbus 134, 2950AC Alblasserdam
#

Maandelijks al het nieuws in je mailbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief..

 
Copyright © OVdeNoord    Privacyverklaring & Disclaimer