Word nu lid
#

Drechtsteden wil Regiodeal met het Rijk

De Drechtsteden wil een Regiodeal met het Rijk sluiten om ook in de toekomst een vitale regio te blijven. In een brief aan informateur Edith Schippers en de formerende partijen schrijft de regio dat er 2,5 miljard euro nodig is voor innovatieve, duurzame en groene oplossingen, waarmee de (maritieme) economie, arbeidsmarkt en de woningkwaliteit in de regio versterkt worden.

Vitale regio...

De Drechtsteden onderscheidt zich als een vitale, robuuste regio met veel kwaliteiten als het gaat om wonen, werken en ontspanning. De regio is een belangrijke, economische draaischijf op het vlak van weg, water en spoor en van groot belang in de ontwikkeling van de Rotterdamse haven met het achterland. De Drechtsteden is een regio met internationale wereldspelers op het gebied van scheepsbouw en offshore. Een regio, waar 70% van de Nederlandse waterbouwsector is gevestigd en een regio waar het MKB zich als sterke banenmotor ontwikkelt. Er is een grote innovatiekracht: dat biedt veel perspectief voor groei van werkgelegenheid in de (maritieme) maakindustrie, in de logistiek en in de havengerelateerde sectoren. 

In de Drechtsteden brengen we ook actief onderwijs en bedrijfsleven samen, via nieuwe concepten zoals bijvoorbeeld de Fieldlab Duurzaamheidsfabriek. Hier worden met oog voor duurzaamheid en innovatie studenten opgeleid tot vaklui van de toekomst, nauw aansluitend op de vraag van de arbeidsmarkt. 

…die onder druk staat 

Maar de vitaliteit van de regio staat onder druk. Er is een grote kloof tussen de kwaliteiten van de regio als woon- en werkgebied en de sociaaleconomische positie van de bevolking. Die kloof neemt toe. Voor de huidige beroepsbevolking in de regio is er te weinig werk en omgekeerd is er te weinig geschikt personeel voor technologische en ICT-functies op HBO-niveau. Door de toename van files op de A15 en A16 en de recente achteruitgang van kwaliteit op de Intercitylijn Den Haag-Rotterdam-Dordrecht-Breda worden woon- en werklocaties in de regio slecht bereikbaar. Ook kunnen mensen die in de regio wonen maar buiten de regio werken, hierdoor moeilijker hun werk bereiken. 

Het woningaanbod sluit momenteel niet aan op de behoefte. Zo zijn er bijvoorbeeld te weinig geschikte woningen voor hoger opgeleiden: er is een vraag van 18% maar slechts een aanbod van 9%. Wanneer er niks gebeurt en het aantal woningen te laag blijft, vertrekken mensen uit de regio, met alle negatieve gevolgen voor voorzieningen en detailhandel van dien. 

Verder dreigen er grote tekorten te ontstaan in de Sociale Werkvoorziening van de Drechtsteden. Door de afnemende Rijksbijdrage zal in de komende vier jaar een tekort ontstaan van 7,3 miljoen euro, dat vanwege loon- en prijsstijgingen nog verder kan oplopen. Zulke grote tekorten kunnen de gemeenten in de Drechtsteden onmogelijk dragen. Wanneer het Rijk hier niks aan doet, zullen minder WSW-werknemers doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. 

Oplossingen 

De Drechtsteden wil keihard inzetten op wonen en werken. De regio wil binnenstedelijk 30.000 woningen bouwen en daarmee stevig bijdragen aan 230.000 nieuwe woningen in de Zuidelijke Randstad. Ook wil de Drechtsteden ruimere investeringen en stimuleringsmaatregelen voor (innovatieve) ondernemers. De Drechtsteden wil blijven investeren in innovatieve onderwijsconcepten, waardoor HBO'ers doorstromen naar een baan in de technologie en ICT. Mede gezien de kracht en ligging van de regio kunnen daarmee in de komende 20 jaar circa 30.000 banen in de regio worden gecreëerd. 

'Kabinet, investeer mee!' 

De Drechtsteden wil een Regiodeal van 2,5 miljard euro voor de komende 10 jaar met het Rijk . De regio kan dan forse vooruitgang boeken op het gebied van woningbouw, innovaties en groei van het MKB, bereikbaarheid (duurzame, innovatieve en groene A15 en spoor) en vernieuwend onderwijs. Versterking van de stedelijke economie zal in de Drechtsteden leiden tot groei van het aantal inwoners, meer banen, goed gekwalificeerd onderwijs en stijging van de positie van de regio op de economische ladder. In een Regiodeal met het Rijk kunnen programma's bereikbaarheid, economie, onderwijs en arbeidsmarkt samenvloeien en elkaar versterken. 

De formatiebrief is verstuurd namens het Drechtstedenbestuur, Werkgevers Drechtsteden en de Federatie van Werkgeversverenigingen.

Contact

Postbus 134, 2950AC Alblasserdam
#

Maandelijks al het nieuws in je mailbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief..

 
Copyright © OVdeNoord    Privacyverklaring & Disclaimer