Word nu lid
#
19 feb 2018;

Collectieve beveiliging

Sinds vele jaren verzorgt ALERT collectieve beveiliging op de industrieterreinen Vinkenwaard, Hoogendijk en Nieuwland Parc te Alblasserdam. Deze beveiligingsmaatregelen zijn gestart op initiatief van de toenmalige Belangenvereniging Vinkenwaard.

Ondernemingsvereniging De Noord heeft de samenwerking met ALERT geïntensiveerd met het doel uw en onze veiligheid op de genoemde industrieterreinen verder te verhogen. Onderzoek heeft aangetoond dat, in combinatie met beveiligingscamera’s, collectieve beveiliging het aantal gevallen van onraad, onveilige situaties, inbraak, etc. met maar liefst 80% reduceert. Hiertoe is een nieuw veiligheidsconcept uitgewerkt waarin alle op de genoemde industrieterreinen gevestigde bedrijven gaan participeren.

Dit betekent dat per 1 januari 2018 collectief een veiligheidspakket, bestaande uit preventie en repressie, voor u beschikbaar gesteld is, welke volledig gefinancierd wordt door het Ondernemersfonds Alblasserdam.

Verder kunnen de centralisten van de ALERT alarmcentrale beschikken over de beelden van de nieuw geïnstalleerde camera’s (CameraView) en krijgt u kosteloos de beschikking over de veiligheidsapp eDetect.

Door het beschikbare ondernemersfonds in Alblasserdam is het mogelijk gemaakt om deze belangrijke stap voorwaarts te maken in het bewust collectief organiseren van een veilige bedrijfs- en werkomgeving.

U heeft inmiddels een schrijven over deze veilige ontwikkeling ontvangen met een nadere uitleg. Ook zal Alert Security of onze Parkmanager contact met u opnemen voor nadere uitleg en verdere instructies voor het gebruik van de diensten en eventuele ondersteuning met de implementatie.

 

Veilige werkomgeving – Een gezamenlijke verantwoordelijkheid
Veiligheid in de bedrijfsomgeving is voor iedere ondernemer van belang. De eerste stap hierin begint bij u als ondernemer.

Hoe goed is het pand beveiligd?

  • - Zijn de ramen, deuren en hekken gesloten?
  • - Is uw eigen terrein opgeruimd?
  • - Is het pand goed verlicht?
  • - Geeft u gelegenheid om “eens binnen te komen kijken”?


Dagelijks ontvangt onze parkmanager een rapportage van de uitgevoerde werkzaamheden en maandelijks ontvangen we een samenvatting van de gesignaleerde zaken.


rapportage Alert - Alblasserdam jan 2018
afb. maandelijkse rapportage - rapport januari 2018

Het blijkt dat de surveillant toch met regelmaat openstaande deuren, hekken en ramen aantreft op uren waarop we dit niet zouden verwachten. Veel inbraken zijn toch nog gelegenheidsinbraken en deze moeten gezamenlijk voorkomen worden!

Hoe minder gelegenheid we met z’n allen geven, hoe veiliger het zal worden.

Helpt u mee?

Contact

Postbus 134, 2950AC Alblasserdam
#

Maandelijks al het nieuws in je mailbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief..

 
Copyright © OVdeNoord    Privacyverklaring & Disclaimer