Bekijk in je browser

visual

Ontwerp Omgevingsvisie Alblasserdam

Geachte leden,

Hierbij ontvangen jullie de brief die wij als OKA en OVdN aan de gemeente Alblasserdam hebben gestuurd als zienswijze op de ontwerp omgevingsvisie.

Zoals jullie in de brief kunnen lezen, zijn wij niet betrokken geweest bij de het proces en is daardoor de tijd om nog te reageren zeer kort. Ook voor jullie, want wij willen jullie vragen om óók jullie individuele zienswijze nog bij de gemeente in te dienen. Dat kan tot uiterlijk dinsdag 23 april aanstaande 17.00 uur. Jullie kunnen jullie brief persoonlijk afleveren bij de balie van het gemeentehuis. Druk de eerste pagina dubbel af en laat deze voor ontvangstbevestiging tekenen door de bode of baliemedewerker.

Wij hebben vandaag overleg gehad met een aantal op Vinkenwaard-Noord gevestigde leden. Zij zullen hun zienswijze in ieder geval gaan indienen. We hebben besloten om als ondernemersverenigingen de handen ineen te slaan en gezamenlijk een aantal overstijgende vragen aan college en raad te stellen. Wij denken dat de beantwoording van deze vragen van groot belang is om tot een afgewogen keuze te kunnen komen.

Download hier de brief "Zienswijze OKA / OV de Noord

De ontwerp omgevingsvisie vinden jullie via onderstaande link.https://www.alblasserdam.nl/inwoners/Alle_onderwerpen/Digitale_terinzagelegging/Ontwerp_Omgevingsvisie

Met vriendelijke groet,

Karen van Namen                            Nico Treure
Voorzitter OKA                                 Voorzitter OVdN