#
#
22 jan 2019;

Modelbouw vereniging NEDSTAAL zoekt nieuw onderkomen

In een e-mail heeft de vereniging NEDSTAAL zorgen geuit over de onzekerheid van haar toekomst.

De modelbouwvereniging NEDSTAAL is gevestigd in de bedrijfsgebouwen van het vroegere NEDSTAAL. Opgericht in 1965 als onderdeel van de personeelsvereniging mocht er gratis (zonder huurcontract) van ongebruikte bedrijfsruimtes gebruik worden gemaakt. Van 1970 tot heden zijn dat enkele kelders van de blok-/knuppelstraat van de staalproductie NEDSTAAL dat in 2016 definitief failliet is verklaard.

 

Intussen zijn alle gebouwen en terreinen gekocht door Ettekoven Vastgoed die ons heeft meegedeeld dat we de door ons gebruikte locatie in januari 2019 moeten verlaten. De vereniging beschikt over professionele en daardoor zware machines (draaibanken, freesbanken enz.) handgereedschappen en een metaalvoorraad. Een ontruiming/verhuizing is daardoor vrij ingrijpend en in de praktijk eigenlijk alleen werkbaar indien een andere ruimte kan worden betrokken. De machines en de modellen zijn roestgevoelig en moeten zelfs met een conservering in een geconditioneerde omgeving worden opgeslagen.

 

Pogingen om snel elders een ruimte ter beschikking te krijgen zijn tot nu toe mislukt.

Dit geldt ook voor het verzoek aan FN-steel waarvan bekend is dat enkele bruikbare ruimtes ongebruikt zijn. Wij hebben desondanks om een onderhoud met de nieuwe CEO verzocht. De vereniging maakt al ruim 50 jaar modelstoommachines en modelstroomtreinen. Hiervoor zijn geen of nauwelijks onderdelen te koop en bijna alles wordt door vaklieden in eigen beheer gemaakt. De machines en treinen worden, deels in werking, ook regelmatig op markten en gelegenheden getoond waar velen en met name ook de meerijdende kinderen er veel plezier aan beleven. De vereniging stelt zich ten doel om de oude technologie aanschouwelijk en tastbaar te maken en te bewaren voor het nageslacht. Alle gereedschappen en materialen worden door de leden zelf verschaft en/of bekostigd. De verenigingscontributie is laag en bedraagt € 25,-/jaar om de verenigingskosten te dekken.

 

De vereniging kan echter niet blijven bestaan zonder een werkplaats!

Onze mogelijkheden binnen ons gezichtsveld lopen ten einde en wij zoeken nieuwe contacten binnen het bedrijfsleven. Wij hopen dat de OV De Noord daarbij kan helpen. Om een indruk te krijgen wie wij zijn en wat wij doen nodigen wij u graag op korte termijn uit in onze huidige werkplaats.

 

Neem contact op met Teun Both

Contact

Postbus 134, 2950AC Alblasserdam
#

Maandelijks al het nieuws in je mailbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief..

   
Copyright © OVdeNoord    Privacyverklaring & Disclaimer